image001

 

De Stichting Muziek in de Mariakerk Ruinen

 

 

Een groep enthousiaste muziekliefhebbers uit Ruinen en omstreken organiseert concerten in de plaatselijke Mariakerk. Deze kerk dateert uit de twaalfde eeuw en heeft een mooie akoestiek.

Op 24 mei 2013 vond het eerste concert plaats.

Het was een benefietconcert dat verzorgd werd door drie leden van het ensemble Camerata Delft.

Dit optreden leverde voldoende op om in augustus 2013 de Stichting Muziek in de Mariakerk Ruinen op te kunnen richten. 

Sindsdien worden er jaarlijks 4 tot 5 concerten georganiseerd.

 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

vacature                 

Voorzitter              

Emmy Pieterson         

Secretaris/Penningmeester  

emmypieterson@yahoo.com

Tineke Stekelenburg  

Lid                          

c.j.stekelenburg@gmail.com

 

 

Verder werken mee in de organisatie : Sandra van Lakerveld , Guus Schönfeld en Engelien en Harro Kraal.

Doel is van de Mariakerk een podium te maken voor aansprekende concerten.

We willen niet alleen klassieke muziek laten klinken, maar ook wereldmuziek, jazz en de “lichtere toets”.

De stichting wil zoveel mogelijk inwoners van Ruinen en omgeving van deze concerten en uitvoeringen laten genieten. 

 

De Stichting wil ook jonge getalenteerde musici een kans geven.

Zij hebben het moeilijk in deze tijden en wij hopen hen een steuntje in de rug te geven.

 Dit onder het motto: Een oude kerk voor jong talent!

 

 

Comité van aanbeveling

Marthy Buis, sopraan

 

 

Bankrekening

NL40 RBRB 0845 1078 36

tnv Stichting Muziek in de Mariakerk