image003

 

ANBI

 

 

De Stichting Muziek in de Mariakerk Ruinen is een culturele ANBI onder RSIN 8530.49.026.

 

 

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

 

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften,
moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

 

Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

 

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

 

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen,
mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

 

 

Beloningsbeleid mbt bestuurders :

Bestuurders ontvangen voor de verrichte werkzaamheden geen andere beloning

dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Bankrekening

NL40 RBRB 0845 1078 36

tnv Stichting Muziek in de Mariakerk

 

Voor de ANBI status vindt u hier 

jaarverslag 2022         financieel overzicht 2022

jaarverslag 2021         financieel overzicht 2021

jaarverslag 2020         financieel overzicht 2020