logo

Zondag 18 september 2016

om 15.30 uur

Byzantijns Mannenkoor Friesland

Toegang € 12,50

jongeren tot 18 jaar gratis

ByzantijnsMF

Mravalzjamier – Anonymus

Een zegewens waarin de luisteraar nog veel goede jaren wordt toegezongen.

 

Pokajanieja Otwjerzie nie Dwjerie - Vedel

Open voor mij de deuren van berouw.  Omdat de tempel van mijn lichaam is bezoedeld is

neigt mij ziel vanaf vroeg in de ochtend naar uw heilige tempel.

U, als ruimdenkende, reinigt mijn ziel met uw grenzeloze genade.

O, moeder Gods, leid mij op de weg van het heil, want ik heb mijn ziel ontheiligd omdat

ik mijn leven in zonden heb doorgebracht. Maar uw gebeden verlossen mij van alle onreinheid.

Wanneer ik denk aan mijn vele ongerechtigheden, vrees ik de dag des oordeels.

Maar vertrouwend op uw oneindige barmhartigheid roep ik, zoals David, tot U: ontferm u over mij, o God, in de grootsheid van uw genade.

Open voor mij de deuren van berouw.  Omdat de tempel van mijn lichaam is bezoedeld is

neigt mij ziel vanaf vroeg in de ochtend naar uw heilige tempel. U, als ruimdenkende, reinigt mijn ziel

met uw grenzeloze genade.

 

Cherubijnenlied - Lvovsky

Wij die de Cherubijnen op mystieke wijze geheimnisvol verzinnebeelden om aan  de leven  schenkende,  heilige  Drie-eenheid het  driemaal  heilig toe te zingen, laat ons terzijde stellen alle aardse zorgen. Amen.

Om de koning van het heelal, onzichtbaar begeleid door zijn engelen, bij ons te ontvangen. Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Koraal (zonder woorden) – J. Kechakmadze

 

Stenka Rasin - Anonymus                solist: Douwe Dijkstra, 2e bas

Het lied gaat over de roverhoofdman Stenka Rasin en zijn bende die met zijn schip over de rivier de Wolga vaart. Zij hebben een Perzische prinses gevangen. Stenka Rasin wil haar voor zichzelf houden, maar daar zijn zijn mannen het niet mee eens. Goede raad was duur. Wat nu? Zij pakken haar op en gooien haar in de Wolga.

 

Hiej, Plive Katsja  - Yakimets                        solisten: Hindrik Visser, 1e bas

                                                                            Peter Huizinga, 1e tenor

Lied  1: Een eend zwemt op de Tysyna (rivier).

Koor 1:  Lieve moeder, huil niet voor mij
Lied  2: Je zult in een kwaad uur voor mij huilen;

Koor 2: Ik weet zelf niet waar ik zal sterven.
Lied  3: Ik zal omkomen in een vreemd land,

Koor 3: En wie zal mij ten grave dragen?
Lied  4: Vreemde mensen zullen mij wegdragen.

Koor 4: Zal dat geen smart voor jou zijn, moeder?

Lied  5: Hoe kan dat ooit geen droefheid brengen, mijn kleintje?

Koor 5: Ik draag jou in mijn hart.
Lied 6: (afsluitend) is gelijk aan lied 1: een eend zwemt op de Tysyna.

 

Shen Gar Wenagie – Demetre I, koning van Georgië 1097-1156

Je lijkt op bloeiende druiven uit de Hof van Eden en je bent een schijnende zon

 

Chritos anesti – Anonymus  soliste: Nana Tchikhinashvili, mezzo sopraan

Christus is uit de doden opgestaan.

 

Otse Nasj - Kedrow

Het wereld bekende ”Onze Vader”

 

Hierna volgt een bijdrage door Ani Natroshvili. Zij speelt alt-viool

De titel is nog niet bekend.

 

 

Pauze

 

 

Kolj Slawjen - Bortiansky

Hoe roemrijk is onze Heer uit Sion. Geen taal kan dit uitdrukken. Hoog verheven is Hij op zijn troon in de hemel, geprezen is Hij ook op aarde in lofliederen:

Overal, Heer, zijt gij geroemd, zowel door het duister van de nacht als door het licht van de dag.

O God, laat onze stemmen in uw uitspansel doordringen en laat onze liefde opstijgen als morgendauw: voor u stellen wij in onze harten een altaar op.

U, Heer, prijzen wij met onze zang.

 

Krestoe Twojemoe poklanajemsa – Goncharov

Wij aanbidden uw kruis, o, Heer en uw Heilige Verrijzenis.

Wij  loven U, wij loven U, wij loven U.

 

Spasi Bozje ljoedje Twoje – Tschesnokow  solist: Doeke Visser, 1e bas

Help ons God, met uw vriendelijkheid, met uw rijkdom.

Help alle mensen en wij zullen bidden voor ons eerlijk leven en voor drieënigheid.

Wij hopen dat u ons hoort. Heer ontferm u over ons, zo bidden wij tot God.

 

Cheroevimska – Bortiansky

Wij die de Cherubijnen op mystieke wijze geheimnisvol verzinnebeelden om aan de leven schenkende, heilige Drie-eenheid het driemaal heilig toe te zingen, laat ons terzijde stellen alle aardse zorgen. Amen.

Om de koning van het heelal, onzichtbaar begeleid door zijn engelen, bij ons te ontvangen. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

 

Gospodie wozwach kTebje. -  Muziek van Swiridow

Heer ik roep tot U, hoor mij, hoor mij!

Hoor de stem van mijn smekingen wanneer U mij tot U roept.

Laat mijn gebed opstijgen als wierook voor Uw aangezicht

De beloning voor mijn handen – een avondoffer.

 

Halleluja, de bruidegom komt om middernacht – Kievan Chant

Maar terwijl de dwaze maagden heengingen om olie te kopen, kwam de bruidegom,

en de maagden die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur

(van de hemel) werd gesloten.
Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe eens open voor ons!
Maar hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.
Waakt dan, want u weet de dag noch het uur dat de bruidegom terug komt.

 

Trishagion Hymn – Catholicos Patriarch of All Georgia Ilia II

Heilige God, Heilige sterke, Heilige onsterfelijke, ontferm u over ons.